Zespół

Andrzej Dziemaszkiewicz
Marek Krzystyniak
Michał Nowicki
Piotr Chudzia
Marcin Krzystyniak
Anna Archacka