17 10.2019
Czytaj więcej

Kolejny korzystny wyrok w sprawie abuzywności klauzul ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

W dniu wczorajszym został ogłoszony wyrok w sprawie, w której ponownie udało nam się przekonać sąd o abuzywności klauzul ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w umowie kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego zawartej przez naszych Klientów z jednym z dużych, komercyjnych banków.   Tym razem sąd podzielił nasze stanowisko niemal w całości, powtarzając w ustnym uzasadnieniu […]

Czytaj więcej
16 08.2019
Czytaj więcej

Zamiana kary pozbawienia wolności na grzywnę.

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie zmieniona została orzeczona wobec naszego Klienta kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 1 roku na grzywnę.   W tej sprawie nasz Klient został oskarżony o podrobienie dokumentu (art. 270 § 1 kk w zbiegu z art. 310 § 1 i § 2 kk) w celu osiągnięcia korzyści […]

Czytaj więcej
21 12.2018
Czytaj więcej

Klauzule ubezpieczenia niskiego wkładu własnego częściowo abuzywne.

W prowadzonej dla naszego Klienta sprawie, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przyznał naszemu Klientowi rację w części, uznając za abuzywne (zakazane) klauzule umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego pozwalające na pobieranie przez bank od kredytobiorcy z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego kwoty większej, niż odprowadzona ubezpieczycielowi składka ubezpieczeniowa.   Powód wnosił o uznanie […]

Czytaj więcej