Zespół

Marek Krzystyniak
Partner
+48 502 635 966

Radca prawny zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, słuchacz studium doktoranckiego Kolegium Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek kapitałowych i przedsiębiorców. Pracował dla przedsiębiorców z branży energetycznej, biopaliw i biokomponentów, FMCG, największego niezależnego importera oleju napędowego w Polsce i wielu innych, pełniąc przy tym także funkcje doradcze, dyrektorskie i zasiadając w organach spółek.

Specjalizuje się także w obsłudze finansowania i zabezpieczeń projektów inwestycyjnych oraz w prawie kontraktów, m.in. doradzał po stronie inwestora przy finansowaniu i refinansowaniu budowy, rozbudowy i eksploatacji największego w Polsce zakładu produkcyjnego bioetanolu.

Prowadzi spory sądowe z zakresu wykonywania kontraktów, także o odszkodowania, sprawy lokalowe, eksmisje.

Obrońca w sprawach karnych.

Zapalony narciarz i snowboardzista.

prawo handlowe, prawo kontraktów, prawo bankowe i finansowe, prawo cywilne, prawo energetyczne, prawo nieruchomości, prawo karne i karnoskarbowe