Kancelaria

Kancelaria Radców Prawnych Dziemaszkiewicz Krzystyniak spółka partnerska (dalej „Kancelaria”) powstała w 2013 roku, jako inicjatywa doświadczonych prawników, będąca odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi prawnicze „szyte na miarę” oczekiwań Klienta.
 

Ambicją i priorytetem partnerów jest zapewnienie Klientom realizacji założonych celów poprzez dostarczanie efektywnych rozwiązań prawnych, indywidualnie dopasowanych do rodzaju powierzonych spraw i adekwatnych do oczekiwań Klientów.

 


 

Mając szerokie doświadczenie i rozeznanie na rynku, stale współpracujemy z kancelariami prawnymi, komorniczymi, notarialnymi, biurami informacji gospodarczej (tzw. wywiadownie gospodarcze), biurami tłumaczeń, doradcami finansowymi i innymi firmami wspierającymi świadczone usługi.

 

Kancelaria gotowa jest do dostarczania Klientom profesjonalnych rozwiązań prawnych zarówno w zakresie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych, jak również postępowań sądowych lub administracyjnych.

 

Doświadczenie Kancelarii opiera się przede wszystkim na praktyce naszych prawników.

 

Najczęściej świadczymy pomoc prawną dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców w szeroko rozumianych sprawach gospodarczych, począwszy od bieżącej pomocy prawnej, przez doradztwo w transakcjach handlowych, procesy sądowe, aż po windykację należności.

 

Wśród naszych Klientów znajdują się przedsiębiorstwa z branży energetycznej, rolno-spożywczej, duże zakłady produkcyjne, jednostki samorządu terytorialnego, gminy, Zakłady Opieki Zdrowotnej, szkoły (Karta Nauczyciela), spółki komunalne, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe i wiele innych.

 

Ważną częścią naszego doświadczenia stanowią także transakcje związane z organizacją finansowania i realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych, uzgadnianiem dokumentacji i ustanawianiem zabezpieczeń.

 

Nie unikamy spraw skomplikowanych, w razie potrzeby sięgamy po pomoc specjalistów.

 

Posiadamy bogate doświadczenie procesowe we wszystkich instancjach i sądach.

 

Rozwijamy praktykę w sprawach karnych prowadząc obrony w procesach karnych na wszystkich etapach postępowania.

 

Gwarantujemy poufność współpracy, wynikającą z konserwatywnego podejścia do tajemnicy zawodowej wykonywanego przez nas zawodu zaufania publicznego.