21 12.2018
21 12.2018

Klauzule ubezpieczenia niskiego wkładu własnego częściowo abuzywne.

W prowadzonej dla naszego Klienta sprawie, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przyznał naszemu Klientowi rację w części, uznając za abuzywne (zakazane) klauzule umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego pozwalające na pobieranie przez bank od kredytobiorcy z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego kwoty większej, niż odprowadzona ubezpieczycielowi składka ubezpieczeniowa.

 

Powód wnosił o uznanie za abuzywne odnośnych zapisów umowy kredytu w całości, wskazując, że umowa kredytu jest w tej części sprzeczna z dobrymi obyczajami – poprzez brak określenia warunków zawarcia umowy ubezpieczenia kredytu z niskim wkładem, jak również rażąco narusza jego interesy – poprzez możliwość kształtowania warunków ubezpieczenia przez bank bez udziału kredytobiorcy, zobowiązanego jednocześnie do ponoszenia kosztów takiego ubezpieczenia.

 

Dlatego też w imieniu Klienta zaskarżyliśmy wydany wyrok.

 

Wyrok ten zaskarżył także pozwany bank.