Ubezpieczenia i odszkodowania

Nasi prawnicy stale aktualizują i pogłębiają doświadczenia z zakresu ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

 

Aktualnie spora grupa przedsiębiorców zostaje niejako przymuszona przez instytucje finansowe do ubezpieczania należności handlowych. W ten sposób próbuje się ograniczać ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych i niewypłacalności kontrahentów, a zatem zwiększać pewność spłaty powierzonych przedsiębiorcom środków. Interesy przedsiębiorcy, zakładu ubezpieczeń i instytucji finansujących przedsiębiorców są ze swojej natury przeciwne, a zatem w najlepszym interesie przedsiębiorców leży zapewnienie sobie profesjonalnej pomocy w procesie uzgadniania warunków tego rodzaju ubezpieczenia. Nasze doświadczenia wskazują, że wybór właściwego brokera często okazuje się nie być wystarczający.

 

Oprócz tego, coraz większego znaczenia nabierają ubezpieczenia działalności profesjonalnych, w szczególności świadczonych przez podmioty medyczne w związku z coraz liczniejszymi roszczeniami, jakie pojawiają się z tytułu domniemanych lub faktycznych błędów lekarskich.

 

Posiadamy spore doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców i profesjonalistów, ale także osób fizycznych, kierujących wobec nich roszczenia.

 

W ramach naszej praktyki zajmujemy się także odszkodowaniami i zadośćuczynieniami związanymi z wypadkami komunikacyjnymi (szkody majątkowe i osobowe, w tym: zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią osoby bliskiej w wypadku) oraz wypadkami przy pracy (w tym: odpowiedzialność prowadzącego przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch siłami przyrody).