Prawo Spółek

Specjalizujemy się w prawie spółek.


Mamy własne, długoletnie doświadczenie w obsłudze spółek kapitałowych, osobowych i cywilnych.

 

Sami uczestniczyliśmy i nadal uczestniczymy w spółkach w każdym niemal charakterze, w tym jako wspólnicy, członkowie organów, czy pełnomocnicy (prokurenci).

 

Dobrze znamy problemy dużych spółek akcyjnych (w tym spółek publicznych), grup kapitałowych, jak również mniejszych podmiotów.

 

Pomagamy przedsiębiorcom na każdym etapie, począwszy od określenia celu spółki, określenia wzajemnych stosunków między wspólnikami, przez przygotowanie umowy i rejestrację, aż po bieżącą obsługę korporacyjną.

 

Uczestniczymy w przekształceniach, doradzamy w fuzjach i przejęciach, a także w procesach restrukturyzacyjnych lub likwidacyjnych.

 

Oferujemy Państwu pomoc także w sytuacjach konfliktowych, wewnątrz spółki i między wspólnikami, jak również z kontrahentami.

 

Pracowaliśmy dla różnorodnych branż, także w sektorach wysoce regulowanych administracyjnie i uzależnionych od polityki gospodarczej Państwa.

 

Mieliśmy przyjemność pracować dla największych polskich przedsiębiorców, z częścią których nadal współpracujemy.