nieruchomości i inwestycje budowlane

Naturalnym uzupełnieniem innych praktyk Kancelarii jest praktyka „Nieruchomości i inwestycji budowlanych”, w której zajmujemy się także szeroko rozumianym doradztwem dotyczącym nieruchomości.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu badań stanu prawnego nieruchomości (due diligence), a także transakcji, których przedmiotem są nieruchomości.

 

Znamy się na wycenie nieruchomości i doradzamy naszym Klientom w ocenie operatów szacunkowych nieruchomości dokonywanych przez rzeczoznawców majątkowych.

 

Prowadzimy postępowania administracyjne, których przedmiotem jest proces budowlany na każdym jego etapie. Występujemy przed organami administracji, Samorządowym Kolegium Odwoławczym i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, a jeśli trzeba także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Posiadamy także duże doświadczenie w doradztwie na rzecz inwestorów, wykonawców robót budowlanych i podwykonawców, w tym w zakresie stosunków umownych i wzajemnego dochodzenia wykonania umów.

 

Świadczymy usługi na rzecz deweloperów, jak również klientów deweloperów.

 

Na zlecenie naszych Klientów bierzemy udział także w procesach egzekucji z nieruchomości.