FUZJE I PRZEJĘCIA

Doradzamy naszym Klientom w transakcjach, w których przedmiotem transakcji są przedsiębiorstwa lub ich majątki a wiodącym środkiem do realizacji celów gospodarczych jest koncentracja.

 

Do najczęstszych przyczyn dokonywania tego rodzaju transakcji należy z jednej strony chęć ekspansji ekonomicznej, zdobycia rynków i know how przedsiębiorstwa będącego przedmiotem fuzji lub przejęcia, z drugiej potrzeba pozyskania inwestora, aby przenieść na inny, wyższy poziom biznes prowadzony przez to przedsiębiorstwo, a czasami nawet w celu uchronienia dotychczasowego biznesu przed upadłością.

 

Tego rodzaju transakcje cechuje konieczność precyzyjnego określenia metody do założonych celów i poziomu akceptacji ryzyka ze strony Klienta.

 

Przystąpienie do transakcji poprzedzają często wielomiesięczne negocjacje, których nieodłącznym elementem jest proces badania i oceny będącego jej przedmiotem przedsiębiorstwa (due diligence).

 

Niezwykle ważne jest ponadto określenie skutków podatkowych transakcji, wpływu na ewentualne stosunki pracy, jak również ograniczeń wynikających ze stosunków umownych wobec stron trzecich, a także ewentualnych ograniczeń administracyjnych.

 

Przy istotnych rynkowo przedsiębiorstwach ważne jest także badanie, czy transakcja nie wiąże się z koniecznością uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację.

 

Zasadniczym etapem, kończącym transakcję jest zawarcie umowy sprzedaży udziałów (akcji lub przeniesienia majątku) i w razie potrzeby dokonanie stosownych zgłoszeń.

 

W przypadku transakcji fuzji powyżej zasygnalizowane etapy doznają licznych odmienności, co wynika przede wszystkim z zupełnie innego środka do osiągnięcia celu, którym w tym przypadku jest powstanie nowego przedsiębiorstwa, a zasadniczym problemem jest konieczność integracji i unifikacji dwóch (lub większej liczby), dotychczas odmiennych przedsiębiorstw.

 

Nasi prawnicy mieli przyjemność uczestniczyć w transakcjach fuzji i przejęć przy wielu projektach, biorąc aktywny udział na każdym ich etapie. Zebrane w ten sposób doświadczenia oferujemy swoim Klientom.