FINANSOWANIE INWESTYCJI

Naszych Klientów cechuje bogata wyobraźnia i często niczym nieskrępowane wizjonerstwo. Te decydujące często o sukcesie cechy, równie często zderzają się z prozaicznym problemem, jakim jest potrzeba zapewnienia źródła finansowania realizacji zamierzonych projektów przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyk majątkowych po stronie beneficjanta.


Odpowiedzią na takie oczekiwania jest najczęściej strategia wykorzystania środków zewnętrznych i oparcie projektu o strukturę spółki celowej, np. w formule project finance.

 

Realizacja powyższej strategii napotyka na liczne wyzwania już na etapie planowania, kiedy należy określić nie tylko ekonomiczne parametry inwestycji, ale także zderzyć je z uwarunkowaniami prawnymi.

 

Kolejnym kamieniem milowym jest znalezienie potencjalnego źródła finansowania i uzgodnienie warunków uczestnictwa w projekcie.

 

Niezliczone rafy czekają także na inwestora na etapie realizacji, szczególnie w procesie budowlanym, a każdy dalszy etap to nowe wyzwania i konieczność stałego zapewnienia parametrów projektu, co najmniej w perspektywie okresu spłaty zaciągniętego zadłużenia.

 

Z uwagi na wcześniejsze doświadczenia Kancelaria gotowa jest wspierać pomysły naszych Klientów. Chętnie włączymy się w projekt już na pierwszym jego etapie. Nasi prawnicy łączą wiedzę prawną i ekonomiczną, gotowi są zatem pomóc zweryfikować zakładane plany ekonomiczne, sprawdzić prawne uwarunkowania przedsięwzięcia w procesie due diligence, wskazać ryzyka, ale także znaleźć źródła finansowania.

 

Poprzez nasze kontakty łączymy przedsiębiorców poszukujących finansowania z inwestorami gotowymi zaangażować posiadane środki, czy wskazujemy osoby właściwe do kontaktu w instytucjach finansujących.

 

Jesteśmy przygotowani do prawnej obsługi całego procesu inwestycyjnego.