28 09.2018
28 09.2018

Przekształcenie działalności gospodarczej w sp. z o.o.

28 września 2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie zarejestrował przekształcenie prowadzonej przez naszego Klienta we własnym imieniu działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych. Tym samym z sukcesem zakończyliśmy procedurę, która trwała łącznie nieco ponad 5 miesięcy.

 

Najczęstsze motywacje przedsiębiorców do dokonywania tego rodzaju przekształceń to m.in. umożliwienie przekazania ugruntowanego na rynku przedsiębiorstwa swoim następcom (sukcesja), chęć dołączenia wspólnika do istniejącego przedsiębiorstwa, czy nawet jego sprzedaż, co w sytuacji prowadzenia przedsiębiorstwa w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej nie byłoby możliwe. Ponadto, zmiana formy prowadzenia działalności w spółkę kapitałową to także naturalny etap prawidłowo rozwijającej się firmy, otwierający nowe możliwości pozyskiwania kapitału, jak również umożliwiający oderwanie osobistej odpowiedzialność właściciela od ryzyk samej spółki.

 

Naszemu Klientowi życzymy wielu sukcesów!