RESTRUKTURYZACJE I UPADŁOŚCI

Kłopoty finansowe przedsiębiorców nie zawsze muszą prowadzić do upadłości, czy likwidacji przedsiębiorstwa. Nie każda upadłość musi prowadzić do bezskuteczności egzekucji wierzytelności wobec upadłego oraz oznaczać ruinę majątku osobistego właściciela lub dłużnika.

 

W przypadku kłopotów finansowych warto zatem z wyprzedzeniem zasięgnąć porady specjalisty, a czas może mieć zasadnicze i kluczowe znaczenie dla możliwości zrealizowania założonego celu.

 

Nasi prawnicy są licencjonowanymi specjalistami w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym, posiadającymi bogate doświadczenie praktyczne. Dwóch z nas brało bezpośredni i aktywny udział w projekcie restrukturyzacji dłużnika o wartości wierzytelności przekraczającej 200 milionów PLN.

 

Jesteśmy gotowi wspierać naszych Klientów występujących po każdej stronie procesu restrukturyzacji czy upadłości, a więc także wierzycieli przedsiębiorców będących w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością.