Zespół

Michał Nowicki
Doradca restrukturyzacyjny
+48 601 515 169

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarczego.

Doradca restrukturyzacyjny (d. syndyk), nr licencji 161.

Drogę zawodową od ponad piętnastu lat związał z szeroko rozumianą windykacją. Doświadczenie Michała Nowickiego obejmuje kilkuletnią praktykę na samodzielnych stanowiskach w strukturach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie w szczególności zajmował się nadzorowaniem przebiegu postępowań likwidacyjnych i upadłościowych, reprezentował ZUS w licznych radach wierzycieli.

Przez kilka lat kierował działem windykacji znaczącego, międzynarodowego koncernu, gdzie współtworzył całość procedur windykacyjnych wynikających z rynkowej specyfiki prowadzonej działalności. Samodzielnie nadzorował kilkudziesięcioosobowy zespół przedstawicieli handlowych w zakresie przestrzegania i prawidłowego stosowania zabezpieczeń.

Od wielu lat zaangażowany w pomoc przedsiębiorcom (i konsumentom) w problemach finansowych. Z powodzeniem prowadzi i wspiera liczne procesy restrukturyzacyjne i upadłościowe.

Michał odpowiada za bieżącą obsługę operacyjną zarządzanych przedsiębiorstw (w szczególności w zakresie sprawności funkcjonowania i efektywności podstawowej działalności gospodarczej).

Prywatnie amator sportów samochodowych i biegania.

windykacja, prawo restrukturyzacyjne, prawo upadłościowe, zarządzanie przedsiębiorstwem