16 06.2018
16 06.2018

Pomogliśmy wywalczyć 500.000 PLN od zakładu ubezpieczeń.

W dniu wczorajszym przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie zapadł ostatni, prawomocny już wyrok zamykający sprawę dochodzenia dla naszych Klientów zadośćuczynienia od zakładu ubezpieczeń z tytułu szkody niemajątkowej, o której mowa w art. 446 § 4 k.c. Sprawa miała swoje źródło w tragedii jaka dotknęła naszych Klientów, związanej z wypadkiem komunikacyjnym, w którym zginął członek najbliższej rodziny. W wyniku postępowania likwidacyjnego i sądowego suma wypłat z zakładu ubezpieczeń przekroczyła łącznie 500.000 PLN. Nie ma takich pieniędzy, które mogłyby zrekompensować skutki tego tragicznego zdarzenia, ale tylko w taki sposób mogliśmy pomóc naszym Klientom. Sąd oddalił dwie apelacje zakładu ubezpieczeń w całości, a zasądzone kwoty przekroczyły przeciętne, zasądzane kwoty w podobnych przypadkach. Ze strony Kancelarii w postępowaniu brali udział mec. Andrzej Dziemaszkiewicz i mec. Marek Krzystyniak.