Zespół

Anna Archacka
Adwokat
+48 500 150 075

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz działającej przy niej Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego.

Obroniła pracę magisterską dotyczącą odpowiedzialności karnej za błąd medyczny podczas porodu. Zdobywała doświadczenie w kancelariach zajmujących się prawem medycznym, a także w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.

W Kancelarii wraz z mec. Markiem Krzystyniakiem rozwija praktykę prawa karnego.

Mec. Anna Archacka specjalizuje się także w RODO.

Interesuje się szeroko pojętym prawem medycznym i karnym.

prawo medyczne, prawo karne, RODO