Zespół

Anna Goriacha
Office Manager

Absolwentka Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie.

Dba o komfort i właściwą organizację pracy Kancelarii, zajmuje się aktualizacją treści strony internetowej Kancelarii i dziesiątkami ważnych, jak również drobnych rzeczy, bez których organizacja nie mogłaby funkcjonować.

Posługuje się czterema językami - oprócz języka polskiego, biegle włada językiem ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Interesuje się muzyką oraz triathlonem.